Jantine Kriens

Jantine Kriens zet zich in voor Onderwijs en emancipatie. Integratie van minderheidsgroepen lopen als een rode draad door haar loopbaan. Eind jaren zeventig was zij als leerkracht verbonden aan één van de eerste Internationale schakelklassen. Doelstelling hiervan was om jongeren uit diverse landen van herkomst zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een passende vorm van regulier onderwijs.

Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam stond Jantine aan de wieg van vernieuwende aanpakken. Na de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid in 1998 vroeg het ministerie van OCenW haar als landelijk projectleider. Van 2000 tot 2004 vervulde Jantine die rol als landelijk procesmanager bij het PMPO en als coördinator van het transferpunt onderwijsachterstanden.

Van 2002 tot 2006 was zij raadslid voor de PvdA in Rotterdam en van 2006 tot 2013 wethouder. Sinds mei 2013 is Jantine voorzitter van de directieraad van de VNG en per 1 januari 2017 vervult zij de functie van algemeen directeur. Jantine studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.

Alle commissieleden