Kristel Baele

Kristel Baele (1959) is sinds 1 december 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie Politieke en Sociale Wetenschappen (bachelor) en Sociologie (master) ging ze werken voor de Internationale Arbeidsorganisatie, een gespecialiseerde organisatie van de VN. Later volgde zij het Executive Management Program aan business school IMD in Lausanne.

Kristel is sinds 1991 werkzaam in Nederland, eerst in verschillende directiefuncties bij onder andere de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden, vervolgens als vicevoorzitter bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en als interim-voorzitter bij de Hogeschool Leiden.

Kristel bekleedde diverse advies- en toezichtfuncties. Zij was van 2011 tot 2018 lid van de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van strategisch onderwijsbeleid. Voorts was ze lid van de Raad van Toezicht van de Politieacademie, de Hogeschool Van Hall Larenstein, lid van de Raad van Advies van Nuffic en voorzitter van het college van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is zij voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Alle commissieleden