Patrick van der Duin

Patrick van der Duin studeerde macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte vervolgens bij KPN Research. Daarna werkte hij 15 jaar voor de TU Delft en promoveerde hij in 2006 op een onderzoek naar toekomstverkenningen in innovatieprocessen bij high-techbedrijven.

Hij was van 2013 tot en met 2017 lector Futures Research & Trendwatching aan de Fontys Academy for Creative Industries.

Momenteel is Patrick directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Een onafhankelijke stichting die al meer dan 50 jaar brede toekomstverkenningen uitvoert (domeinoverstijgend en interdisciplinair) op het snijvlak van technologie en samenleving.

Alle commissieleden