Mark Mobach

Lector Facility Management, Hanzehogeschool Groningen

Gefeliciteerd, je bent de winnaar van de eerste Deltapremie. Wat betekent dat voor je?

“De toekenning van de prijs is een grote eer voor mij als lector, mijn lectoraatsleden en onze partners. We zien de prijs ook als een enorme aanmoediging om samen met onze partners door te gaan met ons onderzoek naar ruimte en organisatie. Ook daar waar het misschien minder voor de hand ligt, zoals goede gebouwen voor kwetsbare groepen in de samenleving.”

Kun je meer vertellen over jouw onderzoek?

“Met ons onderzoek willen we organisaties beter laten functioneren. Dat doen we door – samen met onze studenten en docent-onderzoekers – betere gebouwen en dienstverlening te bedenken. Betere kolfkamers, betere ruimte en dienstverlening om afscheid te nemen van geliefden in een ziekenhuis of om chemotherapie te ondergaan en betere gebouwen voor dementerenden. Maar ook voor medewerkers in bijvoorbeeld kantoren, gevangenissen en onderwijsinstellingen.”

Hoe ben jij in dit vakgebied terecht gekomen?

“Door nieuwsgierig te zijn, en door ongebaande paden te bewandelen. Vanuit de bedrijfskunde heb ik de verbinding gezocht met architectuur. Die verbinding is wellicht exotisch, maar ligt eigenlijk ook enorm voor de hand. Met gebouwen kun je organisaties veranderen. En dat is de kern van facilitymanagement: op het snijvlak van ruimte en organisatie.”

Wat is het belang van praktijkgericht onderzoek in het hbo?

“Het onderzoek zorgt er voor dat studenten en docenten zich samen met het werkveld kunnen ontwikkelen. Dat we samen kennis ontwikkelen en met elkaar delen, zodat de beroepspraktijk beter functioneert, de docent professionaliseert en de student beter is voorbereid op het werk in de praktijk.”

Waar ben je het meest trots op?

“Inclusiviteit. Facilitymanagement is van en voor iedereen. Het vakgebied is nog jong en daarmee relatief onbekend, maar als je het uitlegt kent iedereen kent het: gebouwen, events, catering, schoonmaak, beveiliging, noem maar op. Iedereen komt ermee in aanraking. Het is echt overal. Van paleis tot gevangenis; van kantoor tot ziekenhuis en treinstation. Daardoor is de impact van ons werkveld – en daarmee van ons onderzoek – ook enorm groot.”

Wat is jouw droom voor de toekomst?

“Dit prachtige vakgebied verder te ontwikkelen. Door meer te leren en door nog integraler te werk te gaan, zodat we het als samenleving vanzelfsprekend gaan vinden dat gebouwen en voorzieningen passen bij de behoeften van mensen.”